Ceník jízdného


Sazba

Nástupní sazba

Jízdné

Kč/km

Čekání

Kč/min

Poznámka

1.

20,-

26,-

5,-

Běžné jízdné

2.

10,-

23,-

4,-

fakturační

3.

10,-

18,-

4,-

Fakturační

4.

15,-

13,-

4,-

Personální

5.

40,-

40,-

5,-

5 a více osob

6.

50,-
Zákazník je povinnen se připoutat!

Ve vozidle je zakázáno kouřit!